A programról

Az önkéntesek bevonása a civil szervezeteknél olyan problémákba ütközik, mint a jogszabályi megfelelőségtől, adminisztrációtól való félelem, az önkéntesek adekvát jó kiválasztása, megfelelő csatornán, megfelelő üzenettel való megszólítása, túlzott, irreális elvárások. A projektben ezen problémák közös megoldására fókuszálunk.

A tapasztalataink alapján több civil szervezet foglalkoztatna munkavállalókat, de a rövid projektek, illetve a pénzügyi kondíciók nem teszik ezt lehetővé.

A foglalkoztatási program küldetése, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak tevékenységükkel hozzájáruljanak a települési értékek feltárásához, a helyi rendezvények megvalósításához, a helytörténeti gyűjtemények bővítéséhez, a közösségi élet újraszervezéséhez. A Kulturális Közfoglalkoztatási Program átmeneti munkahelyteremtéssel, a nemzeti identitás, lokálpatrióta gondolkodás erősítésével, értékőrzéssel, járul hozzá közvetlenül a települések fejlődéséhez.

Országosan átlagosan évi 250 ezer fős közfoglalkoztatotti létszámból, Veszprém megyében 2016-ban 83 fő közfoglalkoztatott volt összesen 60 civil szervezetnél.
A közfoglalkoztatási rendszer 2017-ben átalakul, ezért is szükségesnek érezzük a civil szervezetek tájékoztatását, és segítését.

A következő időszakban szeretnénk a szervezetek humánerőforrás bevonását segíteni és megerősíteni, mivel közfoglalkoztató lehet civil szervezet is, ennek érdekében tarunk Veszprém megyében 5 kistérségben tájékoztató fórumot a közfoglalkoztatás és önkéntes munka lehetőségéről, majd 2 alkalommal képzést a humán erőforrás szervezése lehetőségeiről (önkéntes, foglalkoztatott, közfoglalkoztatott).