SZJA 1% felajánlása

SZJA 1% felajánlása

Miről rendelkezhet?
Rendelkezni az összevont adóalap utáni,
• a kedvezmények,
• az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára,
• a nyugdíj-előtakarékossági számlára
az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó, befizetett adó 1+1%-áról lehet.

Kinek a javára rendelkezhet?
• Rendelkezhet az első kedvezményezetti körbe tartozó, regisztráltak közül egy
szervezet javára, ami lehet:

 • egyesület (kivéve a vallási egyesület), alapítvány, közalapítvány,
 • a Magyar Tudományos Akadémia,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
  közművelődésről szóló törvényben1
  szereplő országos közgyűjtemény,
 • a Magyar Állami Operaház,
 • a Magyar Országos Levéltár,
 • az Országos Széchényi Könyvtár,
 • a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár,
 • országos szakmúzeumok,
 • előbbieken kívüli könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotóvagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben2 meghatározott felsőoktatási
  intézmény,
 • a Nemzeti Együttműködési Alap.
  • Rendelkezhet a második kedvezményezetti körbe tartozó, technikai számos
  szervezetek3közül egy javára, ami lehet:
 • vallási közösség: vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett
  egyház, bevett egyház4
  ,
 • költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat.

Hol találja a kedvezményezettek listáját?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden év január 1-jén honlapján közzé teszi és
folyamatosan frissíti azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, nevét, székhelyét
(https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1), amelyek javára rendelkezni lehet. A NAV ugyanitt
teszi közzé a technikai számmal rendelkező vallási közösségek listáját, és a kiemelt előirányzat
technikai számát.

Hány kedvezményezettet választhat?
Ha Ön mindkét kedvezményezetti körből választ, akkor a 19EGYSZA nyilatkozat mindkét
részét töltse ki!
Ha Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor
a 19EGYSZA nyomtatványon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy
húzza át.
Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet,
ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen lesz.

Milyen adatokra van szükség?
A 19EGYSZA lapon az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a
kedvezményezett adószámát kell beírni. A második kedvezményezetti körbe tartozó technikai
számos vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell
megadnia. Az is megfelelő, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezettnek
a nevét tünteti fel és az alapján a szervezet azonosítható.
Ha adóját a törvényes határidőig nem fizeti meg, rendelkezése érvénytelen. Érvénytelen a
rendelkezés akkor is, ha a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz hibátlan és olvasható
adószámot, technikai számot/nevet.

Hány évre szól a „technikai számos” rendelkezés?
A kiemelt költségvetési előirányzatra szóló nyilatkozatot csak egy alkalommal, a
rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozat a benyújtást követő
években újabb technikai számos nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig veszi
figyelembe a NAV. A 2019. rendelkező évi, formailag érvényes bevett egyházi nyilatkozat
helyett másik technikai számos kedvezményezett megjelölésére, vagy a nyilatkozat
visszavonására 2020. május 20-áig egy alkalommal kerülhet sor.7
Ha a 2019. évi technikai számos bevett egyházra vonatkozó nyilatkozatát nem kívánja
módosítani, akkor kérjük, hagyja üresen a 19EGYSZA nyilatkozat „A kedvezményezett
technikai száma, neve” mezőit.
Ha a 2019. évi technikai számos bevett egyházra vonatkozó nyilatkozatát módosítani akarja,
akkor az új kedvezményezett technikai számát tüntesse fel a 19EGYSZA nyilatkozat „A
kedvezményezett technikai száma” mezőjében.

Ha a 2019. évi technikai számos bevett egyházra vonatkozó rendelkező nyilatkozatát vissza
kívánja vonni, mivel ez évben nem kíván technikai számos vallási közösségre nyilatkozni,
akkor a visszavonó nyilatkozatát a 19EGYSZA nyomtatványon teheti meg.
Hogy tudathatja adatait a civil kedvezményezettel?
Ha Ön úgy dönt, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető az első
kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel, akkor tegyen X-et az erre vonatkozó
kódnégyzetbe, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy
„Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A NAV a
kedvezményezett kérelme alapján küldi meg a kedvezményezett részére az adatközléshez
hozzájáruló rendelkező magánszemélyek által megadott adatokat. A kedvezményezett az Ön
által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő
kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást
követő 5 évig kezelheti.8
Az adatkezelési hozzájárulás és a címadatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek,
az csak választható opció.

Hogy lehet benyújtani a rendelkezést?
A 19EGYSZA jelű nyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános
nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2020. május 20-áig tölthető ki.

 • Ha rendelkezik „Ügyfélkapuval”, akkor az ÁNYK-AbevJava program segítségével
  elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a
  kitöltött 19EGYSZA rendelkező nyilatkozatot a NAV részére 2020. május 20-áig.
 • Papíralapú benyújtás választásakor a kitöltött, kinyomtatott nyomtatványt kell lezárt
  postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2020.
  május 20-áig.

A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető webes
kitöltő-, ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni. A program
segít a kedvezményezettek kiválasztásában.
A felajánló magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó, lezárt borítékot a NAV
ügyfélszolgálatán csak személyesen vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott
személyen keresztül nyújthatja be. Az ügyfélszolgálaton történő eljárás során
elengedhetetlen a személyazonosság ellenőrzése. A postán beküldött rendelkező nyilatkozathoz
ugyancsak csatolni kell a szabályszerű meghatalmazást, ha azt nem a felajánló magánszemély
küldi meg. Az előbbi két esetben meghatalmazás hiányában a rendelkező nyilatkozat
érvénytelen lesz. A meghatalmazás elkészítésében segít a NAV honlapján elérhető eseti
meghatalmazáshoz készült minta.

Meddig rendelkezhet?
A 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Tehát csak eddig az időpontig rendelkezhet
érvényesen személyi jövedelemadója 1+1%-áról.

A 2020-as rendelkezése alapján, 2021 januártól a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott 1+1%-
os összegből.
Külön kérés nélkül, elektronikus értesítést kap a rendelkezés teljesítéséről az, aki rendelkezik
„Ügyfélkapuval” és ezen keresztül korábban már küldött beadványt a NAV részére. Erről
elektronikus levélben kap értesítést.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük