Veszprém Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Mi az a CKSZK?

Civl Közösségi Szolgáltató Központok (CKSZK)

Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) cím birtokosai sokoldalú, gyakorlati segítséget nyújtanak más civil szervezetek számára, emellett szakmai tanácsadást végeznek közhasznúsági és pénzügyi területen, valamint pályázati kérdésekben.

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata így hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetek könnyebben alkalmazkodhassanak a megújult működési környezethez, az új szabályok megismeréséhez és elsajátításához, valamint a szektoron belüli és szektorközi együttműködés erősítéséhez.

A Veszprém Megyei CKSZK által nyújtott szolgáltatások

1. Tanácsadások

Jogi, közhasznúsági tanácsadás

 • az egyszerűbb szervezetalapítás, konzultáció a megfelelő szervezeti forma kiválasztásához,
 • az alapításhoz szükséges iratminták, vázlatok biztosítása,szervezetátalakítás (közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges teendők)
 • alapszabály- alapító okirat módosítás,
 • közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos jogszabályok betartásával kapcsolatos tanácsadások

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

Könyvelési kérdésekben elsősorban a kisebb költségvetéssel rendelkező, önmaguknak könyvelő szervezetek igénylik a segítséget. A leggyakoribb megkeresések a közhasznúsági jelentések adattartalmával, a szükséges formanyomtatványokkal kapcsolatban érkeznek. Pályázati időszakokban (lsd. NEA, NKA, stb.) gyakoriak a költségvetéssel, annak módosításával, illetve az elszámolási időszakban a megfelelő formával és a tartalommal foglalkozó kérdések. Az adó fizetési kötelezettségekkel, elektronikus bevallással kapcsolatban is érkeznek rendszeresen kérdések.

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás

Segítünk a szervezeteknek a megfelelő pályázat kiválasztásban, pályázatírással kapcsolatos kérdések megválaszolásban. Több alkalommal rendezünk különböző pályázatok és források kapcsán (NEA, ÚSZT, nemzetközi források, stb.) tájékoztató fórumot, workshopot.

Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás

Civil szervezetek megújítását, fejlesztését és szolgáltatások megújítását, újszerű kezdeményezések megvalósulását, a nyitottság, a hatékonyság, a versenyszellem és az innováció terjedését szolgáló tanácsadás, melyet a környezetvédelem, a szociális szféra, a társadalmi felzárkózás, a társadalomtudományok terén járatos önkéntesek és munkatársak segítségével látunk el.

Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás

A civil szervezetek részére nyújtunk alapvető számítástechnikai készségeket és a civil szervezetek napi működéséhez szükséges alapvető programok, valamint a pályázatokhoz kapcsolód programok használatát segítő oktató jellegű szolgáltatást, melyet informatikai szakember és pályázatkezelő programok használatában jártas szakember bevonásával végezzük.

2. Információs szolgáltatások

 • Megyei járásokban való megjelenés
  Tanácsadások szervezése, workshopok és információs napok lebonyolítása Veszprém megye járási központjaiban.
  Aktuális, közérdeklésre számot tartó témák esetén (pályázati kiírások, elszámolások, jogszabályi változások, stb.) tanácsadásainkat a megye járási központjaiban is megtartjuk.
 • Folyamatos információszolgáltatás biztosítása
  A honlapjainkon (www.civilhazveszprem.hu, www.cicveszprem.hu) és Facebook oldalunkon folyamatosan frissítjük a civil szférát érintő híreket, információkat, hírt adunk az általunk szervezett rendezvényekről, képzésekről
 • A civil szervezeteket leginkább érdeklő kérdésekről tudástárat alakítunk ki (lásd GYÍK menüpont)
 • Adatbázisokat építünk
 • A fenti informácókról hírlevelet küldünk ki, hogy az érdeklődő feliratkozók minél előbb értesülhessenek az aktualitásokról

3. Képzések

A civil szférát érintő képzések szervezése, melyeket a Veszprém megyei civil szervezetek térítésmentesen vehetnek igénybe.
A képzéseink az alábbi témákat ölelik fel:

 • hazai és EU-s pályázatíró
 • civil szervezetek menedzsmentje
 • szervezeti menedzsment, személyügyi problémák
 • marketingkommunikáció
 • alternatív forrásteremtési lehetőségek (adományszervezés, 1%)
 • önkéntesség
 • civil jogi és pénzügyi ismeretek
 • az elektronikus ügyvitel