A civil szervezeti beszámolók letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos fontosabb információk

A civil szervezeti beszámolók letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos fontosabb információk

Határidő:

A 2022. évről szóló beszámolók benyújtási határideje 2023. május 31.

Ha a civil szervezet a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet pénzbírsággal sújthatja.

A beszámoló közzététele illeték- és díjmentes.

A beszámoló benyújtásának módja

A beszámolót és közhasznúsági mellékletet elektronikus úton (Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül) vagy papír alapon postai úton (1363 Budapest, Pf.24.) illetve személyesen az OBH Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 16.) lehet benyújtani.

A beszámolók kizárólag az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványok legfrissebb közzétett verzióján nyújthatók be, melyek kitöltéséhez Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges.

A nyomtatványok az alábbi oldalról tölthetők le:

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

Az elkészített beszámoló előterjeszthető:
• elektronikus úton (Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül) vagy
• papír alapon postai úton (1363 Budapest, Pf.24.) illetve személyesen az Országos Bírósági Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 16.)

Az elektronikus eljárásra kötelezett szervezetek beszámolóikat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. Az elektronikus útra nem kötelezett szervezetek választásuk szerint elektronikusan vagy papír alapon is eljárhatnak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az e-mail-ben való megküldés nem felel meg a fenti követelményeknek, ezért az így érkezett beszámolót az Országos Bírósági Hivatalnak nem áll módjában befogadni!

Az elektronikus eljárásra kötelezett szervezetek

(a beszámolójukat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.)

  • az országos sportági szakszövetség és
  • a szövetség. 
  • a kérelmező jogi képviselővel jár el,
  • a már közhasznú szervezet (a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
  • azok a szervezetek, amelyeknek mérleg fő összege eléri az 5 milió forintot

Kötelező formanyomtatványok

A beszámolók kizárólag az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által rendszeresített űrlapok legfrissebb közzétett verzióján nyújthatók be, melyek kitöltéséhez Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges. Jelenleg háromféle űrlap áll rendelkezésre:

PK-841 Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-842 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-843 A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
A PK-843 űrlap a Számiteli törvény szerinti éves beszámoló, amelyet akkor köteles készíteni a szervezet, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértékeket:

a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
b) az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege a 2400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Az űrlapok aláírása

A civil szervezet a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját legalább egy eredeti példányban írjon alá a képviseletre jogosult, illetve azt – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássa el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén.

A valóságnak történő megfelelés

A beszámoló elkészítése és elfogadás kapcsán kiemelten fontos a szervezet képviselőjének és könyvelőjének együttműködése (pl. közhasznú jogállás feltételeinek való megfelelés / nem megfelelés, vagy a szervezet által kapott adományok megfelelő soron való szerepeltetése);

A beszámoló űrlapok telepítése

A beszámoló űrlapok és részletes kitöltési útmutatóik az alábbi oldalon érhetőek el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

A birosag.hu oldalon publikált ÁNYK űrlapok .jar kiterjesztésű fájljai az ÁNYK keretprogramban közvetlenül is letölthetők az alábbi módon.

ÁNYK-programon belüli telepítés (amennyiben korábban került már az ÁNYK-jába telepítésre egyéb bírósági (pl. beszámoló) nyomtatvány)

Szerviz → Frissítések → Tovább → OBHGEPI kiválasztása → Tovább → Újdonságok 2. → OBHGEPI_PK-842 nyomtatvány kiválasztása → Telepít

Az űrlapok telepíthetők böngésző alkalmazásokon keresztül is. Tapasztalatunk szerint már ebben az esetben sem kell módosítani a böngészőprogram beállításait.

A beszámolók befogadása az OBH által

A papír alapon megküldött beszámolót az OBH kizárólag eredetben, keltezéssel ellátva, a tárgyév, illetve az időszak pontos feltüntetésével, valamint a képviselő aláírásával ellátva fogadja el.

Elektronikus megküldés esetén beszámoló közvetlenül a szervezet Cégkapuján vagy a képviselő Ügyfélkapuján nyújtható be. Ha nem a szervezet saját Cégkapuján, illetve a képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül a beszámoló benyújtásra, a jogosultságot meghatalmazás csatolásával igazolni szükséges.

A meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, formai követelménye nincs. A pdf formátumba átalakított meghatalmazást minden egyes beszámolóhoz csatolni kell, de ez lehet ugyanaz a korábban készített meghatalmazás, amely általános és visszavonásig érvényes.

A meghatalmazáshoz szerkeszthető okirat sablon az alábbi oldalon érhető el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

Figyelem! Az OBH nem lát rá a NAV-nál történő eljárásokra szóló regisztrációkra, illetve arra sem, hogy az adott szervezet Cégkapujához ki került ügykezelőként hozzárendelésre.

A beszámolóhoz csatolandó mellékletek az alábbiak:

Könyvvizsgálói jelentés
Amennyiben kötelezett rá a szervezet a könyvvizsgálói jelentést csatolni kell

Kiegészítő melléklet
A 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint a civil szervezetnek az egyszerűsített éves beszámolójához szükséges a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is benyújtania. Ennek a része a a civil törvényben előíírt (2011.évi CLXXV.tv. 29.§ (4) bekezdés szerinti) kiegésztő mellkéklet is, amely a támogatási programmal kapcsolatos adatokat mutaja be.

[A korábbi évekre szóló nyomtatványokon megtalálható – a támogatási programmal kapcsolatos adatok bemutatására szolgáló – „9. oldal – Kiegészítő melléklet” elnevezésű lap levételre került.]

Meghatalmazás
A beküldő jogosultságának igazolására.

A jegyzőkönyv, jelenléti ív nem részei a beszámolónak, nem szükséges megküldeni a beszámoló mellékleteként!

Könyvvizsgálói jelentés, a szöveges beszámoló, illetve a kiegészítő melléklet típusú csatolmányokhoz csatolt mellékletek megjelenítésre kerülnek, ezért fontos, hogy a melléklet csatolása során a megfelelő csatolmánytípust válasszák ki, mert ennek elmulasztása elutasítási ok lehet.

Az elektronikus úton beküldött beszámolók esetében az alábbi értesítések érkeznek:

A Központi Rendszertől érkező Feladási és Letöltési igazolás
Ezek az üzenetek a Tárhely alapbeállítása szerint kiszűrésre kerülnek, azaz nem találhatóak meg a „Beérkezett üzenetek” között és a Tárhelyhez tartozó e-mail címre sem érkezik ezekről értesítés. A „Szűrés” beállításával tudja ezeket az üzeneteket megtekinteni úgy, hogy a „Kivéve rendszerüzenetek” elől kiveszi a pipát:

Ha nem érkezik meg pár percen belül a Feladási és Letöltési igazolás, akkor érdemes a beszámolót ismételten elküldeni (előtte mindenképpen javasolt ellenőrizni, hogy nem került-e az igazolás a szűrt dokumentumok közé, illetve nem áll-e fenn a kézbesítést befolyásoló központi üzemzavar, amelyről a birosag.hu – Rendkívüli hírek oldalon ad tájékoztatást az OBH).

Az Országos Bírósági Hivataltól érkező érdemi válasz
Szabályszerű benyújtás esetén „Igazolás” dokumentum, nem szabályszerű benyújtás esetén „Elutasítás”, amelyben a hiba pontos megjelölésével hívjuk fel a figyelmet a beszámoló ismételt előterjesztésére.

Az érkező dokumentumot kérjük minden esetben olvassák el!

Gyakori kérdés a beszámoló benyújtása akkor, amikor még az újonnan megválasztott képviselő törvényszék általi bejegyzése folyamatban van. Ebben az esetben a megválasztott képviselő már eljárhat, az ez erre való jogosultságát a megválasztásáról szóló aláírt közgyűlési jegyzőkönyv csatolásával tudják igazolni (a beszámoló nyomtatvány „Meghatalmazás” csatolmánytípusához szükséges csatolni).

A beszámolókkal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel kapcsolatban az OBH Ügyfélszolgálati Irodája áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

email: civilinfo@obh.birosag.hu
telefon: +36 1 354 4165, +36 1 354 4295

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük